KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE:  • SPRAW ZWIĄZANYCH Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY MUNDUROWEJ (Wojsk, Policji, Służby Granicznej, Straży Pożarnej)
• ODSZKODOWANIA
• ZARZĄD MAJĄTKIEM I INTERESAMI KLIENTA
• PODZIAŁ MAJĄTKU
• POSTĘPOWANIA SPADKOWE
• PRAWO CYWILNE
• PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
• POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
• PRAWO PODATKOWE
• PRAWO PRACY
• PRAWO KARNE
• INNE

OBSŁUGA KLIENTÓW:  • OSOBY FIZYCZNE
• PODMIOTY GOSPODARCZE

OFERUJEMY:  • DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE
• ZASTĘPSTWA PROCESOWE
• SPORZĄDZANIE POZWÓW I PISM PROCESOWYCH
• SPORZADZANIE WNIOSKÓW, OPINII PRAWNYCH
I INNYCH PISM
• ZINDYWIDUALIZOWANE PODEJŚCIE DO KLIENTA
• DOGODNOŚĆ ROZLICZEŃ

Kancelaria

Szanowni Państwo,
Celem naszej działaności jest świadczenie usług najwyższej jakości. Wiedza merytoryczna, kilkunastoletnie doświadczenie, dynamiczny styl pracy, indywidualne podejście i terminowość, są gwarancją redukcji czasu i kosztów oraz zadowolenia klientów z realizacji powierzonych nam spraw. Szukając skutecznych rozwiązań problemów naszych klientów, zawsze uwzględniamy ich potrzeby i wymagania. W pracy kierujemy się zasadami etyki i przestrzegamy godności zawodu prawnika.

Od początku działalności specyfiką naszej kancelarii, jako jednej z nielicznych w Polsce, jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w sprawach dotyczących służby mundurowej oraz wynikających z tego tytułu uprawnień. Kilkadziesiąt postępowań administracyjnych związanych ze służbą wojskową zostało z powodzeniem przeprowadzonych przez nasz zespół. Atutem naszej kancelarii w tym względzie jest połączenie merytorycznej wiedzy z dziedziny prawa wojskowego z praktyczną znajomością służby wojskowej przez założyciela i szefa kancelarii Piotra Kilińskiego - magistra prawa, zarazem emerytowanego żołnierza.

Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc prawną dla firm i osób prywatnych. Całościowe i wszechstronne podejście do powierzonych spraw jest efektem naszej współpracy z kancelariami adwokackimi w Toruniu. Konsultacje zespołowe dają gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych spraw, dlatego jesteśmy w regionie uznawani za kancelarię wiodącą w podejmowaniu się trudnych i skomplikowanych spraw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy czy prawa karnego. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie odszkodowań. W tym zakresie przeprowadziliśmy wiele spraw prze procedurę sądową co spotkało z zadowoleniem naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty oraz do kontaktu telefonicznego, emailowego lub w naszym biurze w Toruniu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

- rozwody, separacje, unieważnienia małżeństwa,

- podział majątku wspólnego

- ustanowienie rozdzielności majątkowej

- alimenty,

- władza rodzicielska, ustalenie bądź zakaz kontaktów z dzieckiem

- spadki – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachówek, dziedziczenie roszczeń, wydziedziczenia i inne

Odszkodowania

- szkody osobowe i majątkowe, w tym:

- szkody wyrządzone w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy i choroby zawodowe.

- Odszkodowania od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Sprawy Mundurowych

- zastępstwa procesowe przed organami MON MSWiA i WSA

- pisanie odwołań w sprawach wyznaczenia na nowe stanowisko służbowe, zwolnienia z służby mundurowej i inne

- Wojskowego Prawa Mieszkaniowego

- Postepowań przed organami Komisji Lekarskiej

- Obrona funkcjonariuszy służb mundurowych w sprawach karnych

- postępowanie przed organami emerytalno-renotowych i Agencji Mienia Wojskowego

- zastępstwa proceoswe w sprawach dyscyplinarnych służb mundurowych.

Prawo cywilne

- nabycie, utrata, ochrona własności,

- zarząd majątkiem i interesami klienta

- rozgraniczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, przywrócenie posiadania użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw,

- roszczenia z tytułu zawieranych umów, zabezpieczenie roszczeń,

- dochodzenie należności w postępowaniach sądowych, w tym m.in. odszkodowań za szkody na osobie i majątku,

- windykacja zaległych należności, prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

- sporządzanie i opiniowanie projektów umów

Prawo karne

- udział w sprawach karnych przed sądem I i II instancji

- udział w postępowaniach przygotowawczych,

- sprawy skarbowe